Lång och gedigen erfarenhet – din trygghet!

KI Fastigheter ingår som dotterbolag till Alstad Förvaltning AB och den första hyresfastigheten, Hedvägen 32 i Trelleborg, förvärvades redan  1975. Denna fastighet har vi fortfarande kvar efter 40 år.

 

Sedan dess har fler fastigheter tillkommit, vårt bestånd består idag av
ca 100 lägenheter och lokaler fördelade på tre orter i Trelleborgs kommun.

 

Vi är långsiktiga fastighetsförvaltare, vilket innebär att våra hyresgäster kan känna trygghet i sitt boende. Till detta bidrar vår gedigna erfarenhet av fastighetsförvaltning, som vi tillägnat oss under alla
dessa år.

 

KI Fastigheter är måna om sina hyresgäster och vi arbetar för en personligare kontakt och boendetrygghet.

 

Välkommen du också!

Vårt huvudkontor i Alstad

Bo Nilsson ansvarar för förvaltningen och ekonomin.

 

Telefon: 040- 48 50 12 eller 48 50 63

Mobil: 070- 20 35 822

 

Besöksadress till kontoret (efter överenskommelse)

Landsvägen 1443, Alstad.

 

Uppstår akut fara ring alltid 112!

Kontaktinformation

Tel.:  040 - 48 50 12

E-post:  info@alstadf.se

Adress:  Landsvägen 1443, Alstad 231 95 Trelleborg