K-I Fastigheter byter namn till

Alstadholm Aktiebolag!

 

Besök gärna vår nya hemsida

 

www.alstadholm.se

Kontaktinformation

Tel.:  040 - 48 50 12

E-post:  info@alstadf.se

Adress:  Landsvägen 1443, Alstad 231 95 Trelleborg